انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پریسا بوالحسنی

مشخصات

نام: 
پریسا
نام خانوادگی: 
بوالحسنی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1868