انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه خسروی

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
خسروی
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1870