انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نیلوفر خوش زبان

مشخصات

نام: 
نیلوفر
نام خانوادگی: 
خوش زبان
رشته تحصیلی: 
ادبیات انگلیسی-زبانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1871