انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سعیده رجبی زاده

مشخصات

نام: 
سعیده
نام خانوادگی: 
رجبی زاده
رشته تحصیلی: 
ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1875