انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عرفان مجیب

مشخصات

نام: 
عرفان
نام خانوادگی: 
مجیب
رشته تحصیلی: 
ادبیات انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1882