انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شهناز ایلدرمی

مشخصات

نام: 
شهناز
نام خانوادگی: 
ایلدرمی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1889