انجمن صنفی مترجمان استان تهران

امیر مظاهری

مشخصات

نام: 
امیر
نام خانوادگی: 
مظاهری
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1899