انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ناهید پرپنچی

مشخصات

نام: 
ناهید
نام خانوادگی: 
پرپنچی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1902