انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سارا ناطقی

مشخصات

نام: 
سارا
نام خانوادگی: 
ناطقی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1907