انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعظم عموعلی

مشخصات

نام: 
اعظم
نام خانوادگی: 
عموعلی
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1910