انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بهزاد یزدانی

مشخصات

نام: 
بهزاد
نام خانوادگی: 
یزدانی
رشته تحصیلی: 
ریاضی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دیپلم
کد مترجمی: 
1925