انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زهرا علی پور

مشخصات

نام: 
زهرا
نام خانوادگی: 
علی پور
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1926