انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه نبي زاده

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
نبي زاده
رشته تحصیلی: 
مترجمی زیان انگلیسی- مهندسی نرم افزار
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1928