انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سمیه (یسنا) ایروانی

مشخصات

نام: 
سمیه (یسنا)
نام خانوادگی: 
ایروانی
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1939