انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آتوسا حسینی

مشخصات

نام: 
آتوسا
نام خانوادگی: 
حسینی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی, مدیریت منابع انسانی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1961