انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حسین رسول پور

مشخصات

نام: 
حسین
نام خانوادگی: 
رسول پور
رشته تحصیلی: 
زبان شناسی (گرایش آزفا)
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1977