انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نیلوفر عکاف زاده

مشخصات

نام: 
نیلوفر
نام خانوادگی: 
عکاف زاده
رشته تحصیلی: 
ادبیات ایتالیایی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1982