انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شقایق نظرزاده

مشخصات

نام: 
شقایق
نام خانوادگی: 
نظرزاده
رشته تحصیلی: 
زبان شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
1987