انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عطیه شیرخدایی

مشخصات

نام: 
عطیه
نام خانوادگی: 
شیرخدایی
رشته تحصیلی: 
ادبیات نمایشی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1991