انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عارفه امینی فسخودی

مشخصات

نام: 
عارفه
نام خانوادگی: 
امینی فسخودی
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1993