انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سید رضا نیازی

مشخصات

نام: 
سید رضا
نام خانوادگی: 
نیازی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
2010