انجمن صنفی مترجمان استان تهران

امیرحسین فاضلی مقدم

مشخصات

نام: 
امیرحسین
نام خانوادگی: 
فاضلی مقدم
رشته تحصیلی: 
مدیریت فناوری اطلاعات
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
2014