انجمن صنفی مترجمان استان تهران

زهرا خدامروتی

مشخصات

نام: 
زهرا
نام خانوادگی: 
خدامروتی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
2048