انجمن صنفی مترجمان استان تهران

شهلا انتظاریان

مشخصات

نام: 
شهلا
نام خانوادگی: 
انتظاریان
رشته تحصیلی: 
تربیت مترجم زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
2051