انجمن صنفی مترجمان استان تهران

صالح مختاری حسن آباد

مشخصات

نام: 
صالح
نام خانوادگی: 
مختاری حسن آباد
رشته تحصیلی: 
IT
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
2061