انجمن صنفی مترجمان استان تهران

صبورا جلالی

مشخصات

نام: 
صبورا
نام خانوادگی: 
جلالی
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
2062