انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سید محمد حسین موسوی نسب

مشخصات

نام: 
سید محمد حسین
نام خانوادگی: 
موسوی نسب
رشته تحصیلی: 
ترجمه شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
1461