انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سید محمد حسین موسوی نسب

مشخصات

نام: 
سید محمد حسین
نام خانوادگی: 
موسوی نسب
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۶۱