انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه همتیان

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
همتیان
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
1753