انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فاطمه همتیان

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
فاطمه
نام خانوادگی: 
همتیان
رشته تحصیلی: 
لیسانس مترجمی زبان انگلیسی ، ارشد روانشناسی شناختی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۷۵۳