انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سید الیار روشن

مشخصات

سید الیار روشن
نام: 
سید الیار
نام خانوادگی: 
روشن
رشته تحصیلی: 
انیمیشن
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
1940