انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سید الیار روشن

نام حقیقی: 

مشخصات

سید الیار روشن
نام: 
سید الیار
نام خانوادگی: 
روشن
رشته تحصیلی: 
دانشجوی کارشناسی گرافیک
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق دیپلم
کد مترجمی: 
۱۹۴۰