انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آیین‌نامه اجرایی تشکیل کمیسیون‌های انجمن صنفی مترجمان استان تهران

( موضوع بند ۱۴ ماده ۲۵ اساسنامه)

تعاریف

ماده ۱ - تعاریف:

انجمن: انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اساسنامه: اساسنامه مصوب انجمن صنفی مترجمان استان تهران

 

تشکیل کمیسیون‌ها

ماده ۲ - هدف از تشکیل کمیسیون‌ها رسیدگی هرچه بهتر و دقیق‌تر به مطالبات اعضا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی خود اعضا است.

كمیسیون‌های لازم به منظور تحقق اهداف انجمن كه تحت مدیریت دبیرخانه انجمن فعالیت خواهند كرد، شامل موارد ذیل است:

۱. کمیسیون تربیت بدنی

۲. کمیسیون رفاهی

۳. کمیسیون آموزش

۴. کمیسیون حقوقی

۵. کمیسیون نشر

۶. کمیسیون انضباطی

۷. کمیسیون کارآفرینی

۸. کمیسیون تحقیق و توسعه

 

ماده ۳ - ترکیب کمیسیون‌ها و چگونگی انتخاب:

۱. اعضای هر كمیسیون سه تا پنج نفر خواهد بود که از میان اعضای انجمن، متخصص در امور كمیسیون ذی‌ربط، بنا به درخواست افراد و تصویب هیئت مدیره انجمن انتخاب می‌گردند. اعضای كمیسیون می‌بایست حداكثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبارنامه نسبت به برگزاری نخستین جلسه اقدام لازم را مبذول نماید.

۲. اعضای كمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور نماینده هیئت مدیره از میان خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی و در کمیسیون‌های پنج نفره، یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.

تبصره ۱ - در هر یك از كمیسیون‌ها یكی از اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو ناظر حضور خواهد داشت.

۳. مدت مأموریت اعضای کمیسیون‌ها یكساله است و تا تعیین اعضای جدید، این مأموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

۴. هر كمیسیون می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ تشكیل نسبت به ارائه برنامه و بودجه سالانه خود اقدام نماید. بدیهی است برنامه‌ها و بودجه موصوف پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا خواهد بود.

 

جلسات کمیسیون

ماده ۴ - طرز تشکیل جلسات کمیسیون :

۱- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است.

۲- دعوت‌نامه‌ی حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه کتباً به اطلاع اعضا و اشخاصی‌ برسد که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند.

۳- تشکیل جلسه‌ی فوق‌العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رئیس کمیسیون امکان پذیر است.

۴- صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می‌رسد.

۵- موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.

۶- تصمیمات کمیسیون پس از تأیید هیئت مدیره، لازم الاجرا خواهد بود.

۷- کمیسیون‌ها در صورت نیاز می‌توانند با هماهنگی هیئت مدیره از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. انجمن مکلف است همکاری لازم را در جهت اجرای وظایف قانونی آن‌ها انجام دهد.

۸- رئیس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور سه‌ماهه به هیئت مدیره ارائه نماید.

۹- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق انجمن انجام خواهد شد.

 

کمیسیون آموزش

ماده ۵ - مشخصات و وظایف کمیسیون آموزش:

۱. تدوین نظام آموزش تكمیلی ترجمه و اجرای آن در سطوح مختلف.

۲. احیای مدرسه‌ عالی ترجمه تحت هر عنوان تا فاصله‌ی بین بازار كار و نظام آموزشی را به حداقل برساند.

۳. اعضای این كمیسیون می‌بایست عضو هیئت علمی دانشگاه یا استاد مدعو در یكی از دانشگاه‌های معتبر كشور در حوزه زبا‌ن‌های خارجی بوده و یا سابقه تدریس قابل توجه در حوزه ترجمه را داشته باشد.

 

کمیسیون نشر

ماده ۶ - مشخصات و وظایف کمیسیون نشر:

۱. تسهیل فعالیت‌ مترجمان نوپا و حرفه‌ای در حوزه نشر از طریق برقراری ارتباط مؤثر میان مترجمان و ناشران.

۲. كمیسیون نشر می‌بایست در اولین اقدام آیین‌نامه طرح حمایتی انجمن در حوزه نشر را بازنگری یا تصویب مجدد نماید و یا هرگونه طرح جدیدی به منظور تحقق اهداف كمیسیون را جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه دهد. كمیسیون موصوف می‌بایست عنداللزوم هزینه و فایده طرح‌های قابل ارائه به هیئت مدیره را بررسی و تدقیق نماید.

۳. اعضای كمیسیون می‌بایست دارای پروانه نشر یا سابقه قابل توجه در حوزه نشر باشند.

 

کمیسیون كارآفرینی

 ماده ۷ - مشخصات و وظایف كارآفرینی:

۱. ایجاد حمایت‌های جدی و مؤثر از کسب‌وکار مترجمان در استان تهران با برقراری ارتباط میان مترجمان، نهادهای ترجمه و بازار ترجمه.

۲. سازماندهی کسب‌و‌کار و گردش کار میان مترجمان و اعضای جامعه ترجمه.

۳. پایش اجرای نظام قیمت‌گذاری خدمات ترجمه.

۴. بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی خدمات ترجمه انجمن صنفی مترجمان جهت ایجاد شغل برای مترجمان.

 

کمیسیون رفاهی

ماده ۸ - مشخصات و وظایف کمیسیون رفاهی:

۱. تهیه بانك اطلاعاتی مناسب جهت ایجاد شبكه رفاهی ویژه مترجمان

۲. برقراری ارتباط با سازمان‌ها، نهادها و مراكز مرتبط جهت گسترش شبكه رفاهی

۳. نظارت بر عملكرد طرف‌های همكار در شبكه رفاهی

 

کمیسیون تحقیق و توسعه

ماده ۹ - مشخصات و وظایف کمیسیون تحقیق و توسعه:

۱. تدوین طرح جامع حمایت از پژوهش در حوزه مطالعات ترجمه

۲. ایجاد زمینه تجاری‌سازی طرح‌های پژوهشی

۳. تهیه بانك اطلاعاتی موضوعات دارای اولویت و ضرورت جهت پژوهش در حوزه مطالعات ترجمه

۴. برقراری ارتباط مراكز علمی-پژوهشی و اعضا

۵. حركت به سمت تبدیل پژوهش در حوزه مطالعات ترجمه به یك شغل

 

کمیسیون حقوقی

ماده ۱۰- مشخصات و وظایف کمیسیون حقوقی:

۱. تدوین انواع فرمت‌های استاندارد قرارداد جهت ارائه خدمات ترجمه

۲. ارائه مشاوره حقوقی به اعضا

۳. رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین مترجمان و كارفرمایان

 

کمیسیون انضباطی

 ماده ۱۱ - مشخصات و وظایف کمیسیون انضباطی:

۱. کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات‌ صنفی، به انجمن مربوط اعلام نمایند. انجمن‏ موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

۲. کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را با حضور شاکی و مشتکی‌عنه مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی یک هفته به انجمن برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

۳. انجمن موظف است حـداکثـر ظـرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید.

۴. در صورت شكایت هر یك از اعضای صنف از اعضای سایر صنوف و طرح موضوع از طریق انجمن، موضوع مربوطه می‌بایست ظرف دو روز كاری به كمیسیون ارجاع شود. كمیسیون نیز موظف است ظرف ۵ روز كاری نظر كارشناسی خود را در خصوص دعوی مطروحه به انجمن اعلام نماید. انجمن موظف است از تمام ظرفیت‌ها و امكانات قانونی خود برای رسیدگی به موضوع از طریق رایزنی با اتحادیه یا انجمن صنفی مربوطه استفاده نماید.

 

کمیسیون تربیت بدنی

ماده ۱۲ - مشخصات و وظایف کمیسیون تربیت بدنی:

۱. به منظور حفظ و ارتقای سلامت جسمی اعضا نسبت به برقراری و ایجاد امكانات ورزشی مناسب اقدام نماید.

۲. به منظور ایجاد فضای نشاط و دوستی میان اعضا اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف بین اعضا نماید.

 

سایر مقررات

ماده ۱۳ - کمیسیون‌ها باید تمام تلاش خود را صرف درامدزایی و جذب منابع و امكانات کنند. تصویب برنامه و بودجه منوط به درآمدزا بودن طرح‌ها در کوتاه یا میان مدت است.

ماده ۱۴ - حداكثر ۳۰% بودجه مصوب‌شده توسط انجمن تامین می‌گردد و حداقل ۷۰ درصد باقی بودجه می بایست حاصل فعالیت‌های کمیسیون باشد. در صورتی که کمیسیونی سوداور باشد، در پایان دوره فعالیت یکساله ۱۰ درصد سود حاصل بنا به صلاحدید و تصویب آن کمیسیون بین اعضای آن تقسیم می‌گردد.

ماده ۱۵ - درصورت استفعاء، فوت، عزل، حجر و یا غیبت (حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی بدون موافقت قبلی و مکتوب انجمن) هر عضو کمیسیون، انجمن مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته شخص دیگری را با رعایت مفاد این آیین‌نامه جایگزین نماید. عزل اعضای کمیسیون‌ها به پیشنهاد اكثریت اعضای كمیسیون یا تصویب هیئت مدیره انجمن خواهد بود.

این آیین‌نامه مشتمل بر(۱۵) ماده و (۱) تبصره در اجرای بند ۱۴ ماده ۲۵ اساسنامه توسط دبیرخانه انجمن در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ به تصویب هیئت مدیره انجمن رسید.