انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

بهجت عباسي مقدم

مشخصات

نام: 
بهجت
نام خانوادگی: 
عباسي مقدم
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۵۶۴