انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

سحر طبيب‌زاده دزفولي
کد مترجمی:
1793
کد مترجمی:
1794
مترجم متون ادبی و نمایشی
سمیه نصراللهی
کد مترجمی:
1792
حجت جدایی
کد مترجمی:
1791
کد مترجمی:
1790
فاطمه افشاری
کد مترجمی:
1788
سحر مهراجی
کد مترجمی:
1789
مهشاد درخشش
کد مترجمی:
1787
سپیده فیروزیان حاجی
کد مترجمی:
1786
کد مترجمی:
1784
سیده سمیه طاهری
کد مترجمی:
1785
سمیه باستین
کد مترجمی:
1783
کد مترجمی:
1782
کد مترجمی:
1781
هاجر فقهی نجف آبادی
کد مترجمی:
1780
زهرا مداح
کد مترجمی:
1777
مدرس و مترجم زبان انگلیسی. مدرس پیانو و آهنگساز. تسلط نسبی به زبان آلمانی. نوازنده سنتور
الهام جمالی پویا
کد مترجمی:
1778
شیرین وزیری پویا
کد مترجمی:
1779
کد مترجمی:
1776
مهسا علاء
کد مترجمی:
1775