انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اعضای اصلی انجمن

صبورا جلالی
کد مترجمی:
۲۰۶۲
صالح مختاری حسن آباد
کد مترجمی:
۲۰۶۱
زهرا نیکخواه
کد مترجمی:
۲۰۶۰
بشیر عبدالهی میرآبادی
کد مترجمی:
۲۰۵۹
جلیل جعفری یزدی
کد مترجمی:
۲۰۵۸
شیدا رنجبر
کد مترجمی:
۲۰۵۷
نیلوفر صادقی نجف آبادی
کد مترجمی:
۲۰۵۶
بهار اشراق
کد مترجمی:
۲۰۵۵
پروین جلوه نژاد
کد مترجمی:
۲۰۵۴
ژیلا سالمی مکری بوکانی
کد مترجمی:
۲۰۵۳
اعظم توحیدلو
کد مترجمی:
۲۰۵۲
شهلا انتظاریان
کد مترجمی:
۲۰۵۱
فرمهر منجزی کوچک
کد مترجمی:
۲۰۵۰
سحر جعفری صرافی
کد مترجمی:
۲۰۴۹
زهرا خدامروتی
کد مترجمی:
۲۰۴۸
مریم محمدمیرزا
کد مترجمی:
۲۰۴۷
نورا نواپور
کد مترجمی:
۲۰۴۶
مریم میرزائی
کد مترجمی:
۲۰۴۵
فاطمه ناصری محجوب
کد مترجمی:
۲۰۴۴
پریسا ربیعی
کد مترجمی:
۲۰۴۳