انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ترجم‌يار

فروش ويژه‌ي حساب‌ كاربري ترجميار از وبگاه انجمن صنفي مترجمان

به منظور بهره‌گیری از سامانه کمک مترجم (ترجمیار) لينك زير را كليك نماييد:

http://tarjomyar.ir/?referal=TIAT

بر اساس نیاز خود یکی از اعتبارهای موجود را انتخاب کنید. به خاطر داشته باشید کد معرف انجمن، اعتبار شما را ۵۰ درصد افزايش خواهد داد. بدين ترتيب اگر گزینه نامحدود ۶ ماهه را انتخاب می‌کنید، امکان استفاده نامحدود به مدت ۹ ماه را خواهيد داشت.

فارسی