انجمن صنفی مترجمان استان تهران

خبرنامه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

دسته خبرنامه انجمن صنفی مترجمان شهر تهران.

فراخوان حضور در مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان تهران

بدین‌وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان شهر تهران می‌رساند

سومین مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹، رأس ساعت ۹:۰۰ در فرهنگسرای شفق برگزار می‌گردد.

 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده:

ایجاد برخی تغییرات در اساسنامه

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

انتخابات هیئت مدیره