انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بانک ایده

فارسی

فراخوان بانک ایده انجمن صنفی مترجمان شهر تهران برای تکمیل بانک پایان نامه

 

در عصر حاضر، حوزه ترجمه با مشکلات و موانعی سر و کار دارد که باید با یافتن راهکاری مناسب و اصولی در جهت رفع آن کوشید. البته این امر بیانگر یکی از وظایف خطیر انجمن صنفی مترجمان شهر تهران می‌باشد. بعد دیگر آن، تلاش برای ارتقای جایگاه صنعت ترجمه، در کل، است. چه بسا، سیاستگذاری درست در هر جامعه‌ای در راستای پیشرفت و توسعه، بر پایه ایجاد پیوند میان دانش موجود و کاربست آن در حوزه‌های مربوطه استوار خواهد بود.