انجمن صنفی مترجمان استان تهران

اخبار و رویدادها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان تهران، پس برگزاری نخستین مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند ماه سال ۱۳۹۳، این انجمن از میان مترجمان حائز شرایط و علاقه‌مند عضو مي‌پذیرد. محمدرضا اربابی رییس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، از آغاز عضوگیری مترجمان حائز شرایط مندرج در اساسنامه شامل «شاغل در صنعت ترجمه که در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارك شناسایی معتبر شامل مدرک تحصیلی در رشته ترجمه در مقاطع کارشناسی و بالاتر، گواهی سابقه کار یا بیمه در حوزه ترجمه یا فعالیت حرفه‌ای در حوزه ترجمه» خبر داد. وی تشکیل انجمن... بیشتر بخوانید