انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حقوقی

احقاق حقوق اعضای هر جامعه صنفی از جمله مترجمان عزیز، مستلزم نهادینه شدن آگاهی‌های حقوقی و همچنین تدوین قوانین و مقررات الزام‌آور در سطوح مختلف به حساب می‌آید. تدوین قراردادهای استاندارد و تیپ به منظور ساماندهی وضعیت همکاری‌های مترجمان با کارفرمایان، آگاهی بخشی مترجمان درخصوص قوانین و مقررات موجود، تدوین قوانین و مقررات حقوقی در سطوح مختلف به منظور ارتقای صنف ترجمه، ارائه مشاوره‌های حقوقی به مترجمان و غیره از جمله وظایف کمیسیون حقوقی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران می‌باشد.

برنامه های اصلی کمیسیون حقوقی

۱. ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اعضا در حوزه ترجمه در قالب مرکز مشاوره

۲. رسیدگی به شکایات مترجمان از کارفرمایان و پیگیری حقوق حقه ایشان

۳. تدوین انواع قراردادهای استاندارد جهت حفظ حقوق مترجمان

عملکرد کمیسیون:

۱. برگزاری بیش از ۱۵ کارگاه و نشست تخصصی در حوزه حقوق و تکالیف مترجم با همکاری کمیسیون نشر

۲. رسیدگی به ۵ پرونده شکایت ارجاعی که ۲ مورد منتج به احقاق حقوق مادی و معنوی پایمال شده مترجم شده و سایر پرونده ها در دست اقدام است. 

۳. ارائه بیش از ۸۰۰ ساعت مشاوره رایگان موفق به اعضا در حوزه حقوق مادی و معنوی