انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آلتر

 

نام کتاب به زبان اصلی

alter ego A1

عنوان کتاب ترجمه شده

آلتر

ناشر

پیام سحر

سال نشر

۱۳۹۶

نویسنده کتاب

آنی برتر

خلاصه اثر

راهنمای جامع متد فرانسه سطح