انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آن سوی برکه

    نام کتاب به زبان اصلی

across the pond

   عنوان کتاب ترجمه شده در آن سوی برکه
ناشر نشر ثانی
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب مایک مکرومیک
خلاصه اثر