انجمن صنفی مترجمان استان تهران

استاد علي صلح‌جو، انجمن صنفي مترجمان، مترجم، ويراستار

۷ تير ماه، زادروز استاد علي صلح‌جو، مترجم و ويراستار برجسته

استاد علي صلح‌جو، متولد ۷ تير ۱۳۲۳ در قزوين، از ويراستاران و مترجمان خبره و از مدرسان برجسته‌ي ويراستاري در دوره‌هاي آموزش ويرايش است. وي داراي مدرك كارشناسي در رشته زبان و ادبيات انگليسي، مدرسه عالي ادبيات و زبان‌هاي خارجي، ۱۳۵۴، است و كارشناسي ارشد خود را در سال ۱۳۵۹ در رشته‌ي زبانشناسي همگاني از دانشگاه تهران اخذ كرد. استاد صلح‌جو تاكنون به فعاليت‌هاي بسياري پرداخته است از جمله:

نمونه‌خواني در مؤسسه انتشارات فرانكلين از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴؛

فارسی