انجمن صنفی مترجمان استان تهران

استخدام مترجم، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، مترجم آشنا به بازرگانی

اطلاعیه دعوت به همکاری در شرکت بازرگانی کاشانی

پیرو درخواست شرکت بازرگانی کاشانی مبنی بر معرفی دو نفر مترجم خانم دارای مدرک دانشگاهی و آشنا به امور بازرگانی،

از مترجمان عضو که تمایل به همکاری دارند، درخواست می شود  ظرف مدت یازده روز از تاریخ انتشار آگهی ( دوم مرداد ۱۳۹۵) نسبت به ارسال رزومه خود به آدرس ایمیل info@tiat.ir اقدام نمایند.

جزئیات همکاری

فارسی