انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، طرح حمايتي، مترجم، ترجمه

نشر ثانی نیز به جمع ناشران طرح حمایتی انجمن صنفی مترجمان تهران پیوست

با توجه به استقبال قابل توجه مترجمان از طرح حمایتی انجمن صنفی تاکنون چند ناشر برای همکاری با این انجمن اعلام آمادگی کرده اند و امروز نیز رسماً نشر «ثاني» به جمع ناشران حامی این طرح پیوست.

به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، نشر «ثانی» در راستای اهداف مشترک در حوزه ترجمه و در قالب طرح حمایتی با این انجمن صنفی همکاری خواهد کرد.

فارسی