انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، نرخ‌نامه سال ۹۶

افزايش ۱۵ درصدي نرخ خدمات ترجمه‌

روابط عمومي انجمن صنفی مترجمان شهر تهران از ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خدمات ترجمه‌ی مکتوب (غیررسمی) و افزایش ۱۵ درصدی آن در سال ۱۳۹۶خبر داد.

 

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به عنوان تنها نهاد صنفی این حوزه (تحت مجوز وزارت تعاوان، کار و رفاه اجتماعی) در راستای احقاق حقوق حقه مترجمان و نیز با عنایت به مفاد مندرج در اساسنامه خود با توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته سال گذشته دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات ترجمه مکتوب را ابلاغ کرد.

 

فارسی