انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان، ويراستاران، والدن، عليرضا طاق‌دره، نقد و بررسي، ترجمه، مترجم

نشست رايگان بررسی ترجمه‌ي «والدن» با همکاری گروه ویراستاران برگزار می‌شود

نشست رايگان بررسی ترجمه والدن، شاهکار هنری دیوید تارو روز چهارشنبه ۴ مرداد در کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران این نشست را كه نخستين برنامه از سلسله نشست‌هاي «تجربه‌گويه‌هاي ترجمه» است با همکاری گروه ویراستاران برگزار مي‌كند و در آن، علی‌رضا طاق‌دره از تجربیات یک دهه مطالعه خود درباره‌ این شاهکار ادبیات آمریکا سخنرانی خواهد کرد.

محورهایی که در این نشست مورد بررسی قرار می گیرند، بدین ترتیب خواهد بود:

فارسی