انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان تهران، شقايق شهاب الدين، طرح حمايتي نشر

شقايق شهاب الدين در رونمايي از سري نخست آثار طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان- بهمن ۹۵

شقايق شهاب الدين  در رونمايي از سري نخست آثار طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان

شهاب الدين از ترجمه نخستين اثرش در قالب طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان تهران مي گويد.

براي مشاهده كليپ اينجا را كليك كنيد.

فارسی