انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفي مترجمان تهران، محمدرضا اربابي، رويا درخشان

رويا درخشان؛ رونمايي از سري نخست آثار طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان- بهمن ۹۵

رويا درخشان  در رونمايي از سري نخست آثار طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان

درخشان از ترجمه نخستين اثرش در قالب طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان تهران مي گويد.

براي مشاهده كليپ اينجا را كليك كنيد.

فارسی